Політика якості

Політика якості

“Політика у сфері якості та безпеки харчових продуктів націлена на виконання стратегічних цілей підприємства — випуск високоякісної продукції, яка не тільки задовольняє вимогам нормативної документації, а й здатна витримувати конкуренцію на сучасному ринку. Система контролю якості продукції діє на всіх етапах виробництва: від розробки оригінал-макетів до відвантаження готової продукції. Параметри матеріалів і технологічних процесів контролюються державними і власної лабораторіями, які оснащені найсучаснішим обладнанням для проведення необхідних досліджень. У 2007 році в компанії впроваджена і діє Система менеджменту безпеки харчової продукції відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO22000: 2007р (ISO 22000: 2005ІDT) і система менеджменту якості відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001: 2009р (ISO 9001: 2008 ІDT). У 2011 році компанія SOLOMIA отримала сертифікат IMO на групу органічних продуктів, що підтверджує відповідність цих продуктів міжнародним органічним стандартам: від процесу виробництва та переробки сільськогосподарської сировини до відповідної якості кінцевої продукції, включаючи її пакування та маркування. Рівень вимог до систем менеджменту постійно перевіряється і підтримується внутрішніми аудитами, проводиться постійна актуалізація та поліпшення системи менеджменту якості та системи менеджменту безпеки харчової продукції. Підприємство має п’ять кваліфікованих аудиторів по ISO 22000: 2007р та ISO 9001: 2009р. На підприємстві діє атестована лабораторія, яка постійно перевіряє та контролює сировину і готову продукцію на відповідність нормативній документації. Сировина, технологічні процеси і готова продукція постійно контролюються за органолептичними та фізико-хімічними показниками, забезпечується обов’язкові вхідний контроль всієї сировини що надходить і матеріалів, які використовуються при виробництві продукції. Вся продукція, що випускається щомісяця проходить контроль за показниками безпеки. Випробування на відсутність ГМО і за показниками безпеки проводить акредитована лабораторія при Торгово-промисловій палаті України.”

Політика якості
Політика якості
Політика якості
Політика якості
Політика якості